Autoschade – Hoe vul ik een schadeformulier in?

Je hebt het misschien wel eens meegemaakt, je hebt autoschade. Uiteraard voorkom je dit liever maar soms gebeurt het buiten je macht om. Denk bijvoorbeeld aan een tegenligger die een aanrijding veroorzaakt of een ladder die op jouw geparkeerde auto valt. Of omdat je zelf net dat ene paaltje op de hoek hebt gemist waardoor je auto beschadigd raakt. 

Je hoopt dan natuurlijk dat je in ieder geval goed verzekerd bent, maar één ding is zeker: je dient altijd een schadeformulier in te vullen. Maar zoiets doe je over het algemeen niet dagelijks. Wij nemen stap voor stap met je door hoe je een schadeformulier juist en volledig invult. We gaan er hierbij vanuit dat het gaat om een schade die veroorzaakt is door de tegenpartij.

Allereerst beginnen we met de voorkant van het schadeformulier. Deze vul je (het liefst) ter plaatse in samen met de tegenpartij. Onderaan deze pagina vind je een afbeelding met een schadeformulier en begeleidende tekst.

Stap 1: omschrijving plaats en tijd voorval

Bovenaan de voorkant van het schadeformulier vul je de tijd en de plaats van de aanrijding in. Is er sprake van letsel? Geef dit dan ook aan!

Stap 2: persoonlijke gegevens

Dit betreft de kolommen ‘Voertuig A’ en ‘Voertuig B’. Hierin vul je jouw persoonlijke gegevens in en de tegenpartij doet hetzelfde. Ieder in een eigen kolom. Let op dat je hier zo volledig mogelijk in bent en vermeld ook het rijbewijsnummer van de bestuurder.  

Wil de tegenpartij later afspreken om het schadeformulier in te vullen? Dat kan uiteraard, maar zorg er altijd voor dat je foto’s van de schade hebt waarop jouw voertuig en het voertuig (met kenteken) van de tegenpartij te zien is op één foto. Dit is belangrijk omdat je anders geen bewijs hebt voor de verzekeraar dat de tegenpartij bij de aanrijding betrokken is. Zorg er ook voor dat je de naam, het kenteken en de naam van de verzekeraar van de tegenpartij weet. Indien de tegenpartij alleen zijn/haar telefoonnummer achterlaat en vervolgens niets van zich laat horen heb je geen bewijs dat de tegenpartij betrokken was en zal je ook geen uitkering ontvangen vanuit de verzekeraar van de tegenpartij.

Stap 3: toedracht en situatieschets

Hier ga je samen met de tegenpartij schetsen hoe de aanrijding is verlopen. Waar was jouw voertuig? Waar bevond de auto van de tegenpartij zich? Samen breng je de situatie zo goed mogelijk in kaart door onder andere de situatieschets. 

Indien jullie het beide eens zijn met de toedracht en situatieschets zet je een handtekening op de voorkant van het schadeformulier! Ben je het niet eens met de tegenpartij? Zet dan ook geen handtekening en vul zelf apart nog een schadeformulier in met een schets die klopt bij jouw verhaal.

Hierna begin je met het invullen van de achterkant van het schadeformulier. De achterkant vul je zelf in, hier is de tegenpartij niet bij betrokken. Op de achterkant kan jij de situatie van het voorval schetsen hoe het volgens jou is gegaan.

Stap 4: Achterkant van het schadeformulier

De achterkant van het schadeformulier dien je het liefst zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Een duidelijke en volledige beschrijving van de situatie zorgt ervoor dat de verzekeraar beter de aansprakelijkheid van de tegenpartij kan beoordelen. Op de achterkant geef je ook aan wie er naar jouw mening aansprakelijk is.

Let vooral op de vragen met betrekking tot het gebruik van alcohol, wie er naar jouw mening aansprakelijk is en de handtekening. Dit is essentiële informatie voor een juiste afwikkeling van de schade. 

Gouden tip: vul altijd de voorkant van het schadeformulier ter plaatse in met de tegenpartij en als alternatief kan je gemakkelijk gebruik maken mobielschade.nl om snel een juist schadeformulier in te vullen.

Wil je hulp bij het invullen van het schadeformulier? Bel ons gerust en wij helpen je! Binnenkort komt er ook een video online over het invullen van het schadeformulier. Stay tuned!