De wet op de medische keuringen

Ken je deze wet, of weet je wat het inhoudt? Zo niet: dan zou het zo maar kunnen zijn dat je al wel een keer (onbewust) te maken hebt gehad met deze wet. In deze wet zijn namelijk regels omschreven voor medische keuringen bij arbeid gerelateerde verzekeringen. Onder deze definitie vallen onder andere de volgende verzekeringen:

  • Anw-Hiaatverzekering. Deze verzekeringen voorziet in een nabestaandenpensioen bij overlijden van jou als werknemer. 
  • WGA/WIA-verzekeringen. Deze verzekeringen keren onder bepaalde voorwaarden geld uit als je arbeidsongeschikt wordt. 

Verbod medische keuring

Voor werknemers met een slechte gezondheid kan het verbod op een medische keuring een uitkomst zijn. Via het individuele kanaal kunnen deze medewerkers namelijk bepaalde risico’s niet afdekken wegens hun gezondheid. Via de collectieve weg kunnen zij dat wel, omdat er namelijk geen gezondheidsverklaring geëist mag worden voor de collectieve dekking. 

Verplichting medische keuring

In sommige gevallen is het toch toegestaan om een medische keuring verplicht te stellen. Dat is onder andere het geval in onderstaande situatie’s:

  • Iemand wordt te laat aangemeld. Een aanmelding moet in de regel binnen 3 maanden plaatsvinden. Deze termijn start bij indiensttreding of vanaf de ingangsdatum van de verzekering.
  • Je bent een Directeur groot aandeelhouder (DGA). DGA’s vallen niet onder de wetgeving van de wet op de medische keuring. Van deze doelgroep mag dus wel een medische verklaring worden gevraagd. 
  • Je bent een spijtoptant. Indien je in eerste instantie bedankt hebt voor de verzekering en later toch wil deelnemen, dan mag de verzekeraar wel medische waarborgen eisen. 

Wat kun jij betekenen voor jouw werknemers?

Wil jij als werkgever wat betekenen voor jouw werknemers in het geheel en in het bijzonder voor jouw medewerkers met een slechte gezondheid? Neem dan gerust een keer contact met ons op om de verschillende verzekeringen die onder de WMK vallen te bespreken. Op die manier kunnen medewerkers met een slechte gezondheid, toch collectief risico’s afdekken.