Een terugblik op Prinsjesdag 2020

De hoofdconclusie van Prinsjesdag 2020 is dat de koopkracht van de burgers volgend jaar stijgt. Maar wat is er nou eigenlijk nog meer besproken? Wij zetten een aantal belangrijke punten voor jou op een rijtje!

Middeninkomens profiteren het meest

Werkenden met een middeninkomen gaan er volgend jaar op vooruit. Volgens de rekenmodellen van het kabinet is dit met ongeveer 1%. Voor mensen met een pensioen of een uitkering én voor rijken is dit ongeveer de helft.

Meer arbeidskorting, minder belasting

In 2021 wordt de arbeidskorting voor alle werkenden hoger. Dit is dan ook de voornaamste reden dat je in 2021 meer te besteden hebt. Het tarief van de eerste belastingschijf gaat omlaag van 37,35% naar 37,10%. Dit maakt dat werkenden netto meer over houden.

Minder zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs teruggebracht. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Dit komt ook terug tijdens Prinsjesdag 2020. De zelfstandigenaftrek gaat van ruim € 7.200,- per jaar in 2019 naar € 3.200,- in 2036.

Hogere vrijstelling box 3

Het van belasting vrijgestelde vermogen van spaarders en kleine beleggers stijgt in 2021 naar € 50.000,-. Als je een fiscale partner hebt betaal je pas belasting als jullie box 3-vermogen hoger is dan € 100.000,-.

Eenmalig geen overdrachtsbelasting voor jongere huizenkopers

Goed nieuws voor jonge huizenkopers. Als je tussen de 18 en 35 jaar bent en na 2020 een huis koopt, dan hoef je eenmalig geen overdrachtsbelasting te betalen. Op dit moment bedraagt de overdrachtsbelasting nog 2% over de koopsom van de woning. Dit kan je bijvoorbeeld dus zo’n € 5.000,- schelen, op een huis met een koopprijs van € 250.000,-.

Maximaal percentage aftrek omlaag

In 2021 daalt het maximale aftrekpercentage met 3%. Dit betekent in praktijk dat de aftrek van onder meer je hypotheekrente volgend jaar maximaal 43% is. Dit heeft gevolgen als je meer dan € 68.507,- per jaar verdient.

Eigenwoningforfait

Ook het eigenwoningforfait gaat omlaag van huizen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000,- en € 1.090.000,-. Deze verlaging moet de afbouw van de maximale hypotheekrenteaftrek compenseren. Dit is extra gunstig voor mensen met een inkomen lager dan € 68.507,-.

Zorgpremie en eigen risico

De verwachting is dat de zorgpremie stijgt met ongeveer € 5 per maand. De premie komt daarmee gemiddeld op zo’n € 123,- per maand. Het verplichte eigen risico blijft hetzelfde in 2021, namelijk € 385,- euro.

Meer informatie

Is iets jou nog niet helemaal duidelijk? Of heb je vragen over de gevolgen van de bovenstaande plannen voor jouw situatie? Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 0318-672767 of stuur een mailtje naar: verzekering@stargroup.nl