testament papieren

Is een testament noodzakelijk?

Het simpele antwoord is nee. Echter, er zijn een aantal voorbeelden te noemen dat het wel aan te raden is om een testament op te maken. Met name wanneer de erflater (diegene die overlijdt) behoorlijk wat vermogen nalaat óf wanneer hij een specifiek goed aan iemand wil toelaten. Denk bij dit laatste aan bijvoorbeeld een modeltrein die naar een kind moet gaan.

Indien je geen testament opmaakt dan zorgt de wet ervoor hoe de bezittingen verdeeld worden.

Wat is een testament?

Een testament is een document waarin iemand bepaalt wat er met zijn of haar bezittingen en gelden gebeurt na zijn of haar overlijden. Een testament kan ook bepaalde wensen of regelingen bevatten die gelden na het overlijden van de erflater, zoals de opvoeding van kinderen of het beheer van bezittingen.

Er zijn verschillende soorten testamenten, zoals een levenstestament (een testament die iets zegt wanneer iemand nog in leven is, maar veelal niet meer voor zichzelf kan zorgen) of
een langstlevend testament. Bij een langstlevend testament wordt bepaald dat de partner en of kinderen de erfgenamen worden met als doel dat de kinderen de erfenis pas kunnen opeisen wanneer de langstlevende komt te overlijden.

Zoals hierboven beschreven regelt de wet wat er gebeurd met de erfenis wanneer er geen testament is. Hier wordt dus geen rekening gehouden met de persoonlijke situatie.
Echter, je kan ook zonder testament in een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden zaken regelen wat er moet gebeuren met een goed na overlijden.

Wist u dat….

Partners ieder een eigen testament maakt? Volgens de wet maakt iedereen een eigen testament omdat het testament op elk gewenst moment weer door een nieuw testament vervangen kan worden. Daar is de toestemming van de partner dus niet voor nodig.

Heb je hulp nodig bij het maken van een testament? Neem gerust contact met ons op.