Je huisdier heeft schade veroorzaakt, en nu?

Veel mensen hebben een trouwe viervoeter aan hun zijde in Nederland. Maar onze lieftallige huisdieren kunnen het soms ook erg bont maken, en schade veroorzaken. Tsja, wat doe je dan in zo’n situatie?

Het kan natuurlijk voorkomen dat je huisdier schade veroorzaakt binnenshuis. Over het algemeen geldt het dat de inboedelverzekering deze schade niet dekt. Dit kan je natuurlijk altijd even nalopen in de voorwaarden. Verzekeraars zien huisdieren niet zo zeer als de lieve aaibare vrienden, zoals wij ze zien, maar meer als een risico die je zelf loopt op schade. Als eigenaar ben jij verantwoordelijk voor je huisdier, daarom valt de schade die jouw huisdier aanricht onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Hoe zit dat met dieren die niet binnenshuis verblijven? Soms kan het namelijk voorkomen dat er toch een hek of schuurtje het slachtoffer kan zijn van fanatieke speelbuien in de wei van je ezel, paard, schaap of geit. Zo lang je deze dieren hobbymatig houdt, en er geen winstoogmerk op hebt, is dit verzekerd op je aansprakelijkheidsverzekering. Heb je vee voor bedrijfsmatige doeleinden, dan valt dit niet onder deze verzekering.

Rijd je graag paard? Dit gaat niet altijd zonder bokken. Ook hier geldt dat de eigenaar van het dier aansprakelijk is voor de schade die het paard kan maken. Dit kan particulier zijn, maar ook een manege. De eigenaar is dan veelal aansprakelijk voor de ‘eigen energie’ van het paard. Wanneer je er door je eigen handelen vanaf valt op de manege, dan valt dit niet onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Hoe lief je dier ook is, het kan ook voorkomen dat je huisdier schade veroorzaakt aan de spullen van een ander. Dit is ontzettend vervelend, maar ook hierbij geldt dat jij aansprakelijk bent voor jouw hond. Dit geldt ook als jouw huisdier bij een oppas is. Toch kunnen hier wel een aantal haken en ogen aan zitten. Er kan namelijk sprake zijn van een eigen schuld of overmacht, dit kan invloed hebben op de vergoeding als gevolg van de aansprakelijkstelling.

Hoewel dit gek gaat klinken, maar wat moet je doen als je ‘schade’ hebt aan je huisdier? In dat geval is het de bedoeling dat je de tegenpartij aansprakelijk kan stellen. Dit gaat dan met name om de financiële gevolgen van de schade, of wel de verwonding van je huisdier. Denk hierbij aan de kosten van de dierenarts. Houd er rekening mee dat deze schadevergoeding niet gelijk zal staan met waarschijnlijke emotionele schade of schrik. Dit klinkt gevoelsmatig waarschijnlijk erg krom, maar bij overlijden of letsel van een huisdier wordt er rekening gehouden met de dagwaarde van je huisdier.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht in Nederland, maar wel verstandig om te hebben. Deze kan is al af te sluiten voor enkele euro’s per maand. Ook is het mogelijk om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, deze helpt wanneer je iemand anders aansprakelijk wil stellen voor schade. We helpen je hier natuurlijk graag bij.

Verschil met een dierenverzekering?

Een dierenverzekering wordt vooral afgesloten voor de medische rekeningen van een dier, zonder dat hier eigenlijk wat aan vooraf hoeft te gaan. Denk hierbij aan de reguliere dierenartskosten die gemaakt kunnen worden, denk hierbij aan consulten, (bloed)onderzoeken, reis, medicijnen en euthanasie. Een dergelijke verzekering heeft vaak redelijk wat haken en ogen, het is dus van belang om je hier over goed te laten informeren. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Je kan onze app downloaden voor Android & iOS.