Lat-relatie en je financiën: waar moet je op letten?

Ongeveer één op de vijf alleenstaanden in Nederland heeft een lat-relatie. Living Apart Together is dus nog altijd erg populair. Maar hoe pak je dit nou eigenlijk financieel aan? Je zou misschien denken dat er voor een lat-relatie dezelfde financiële regels gelden als alleenstaanden, maar dit is niet altijd het geval. 

Gezamenlijke huishouding

Ook in een lat-relatie kun je volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVb) een gezamenlijke huishouding voeren. Dit is het geval als jullie de meeste tijd samen doorbrengen op één adres en de kosten van het huishouden samen betalen of voor elkaar zorgen, aldus het SVb. 

In het geval van ‘financiële verwevenheid’, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening, vindt de SVb als snel dat jullie samen een huishouden hebben. Dit geldt ook als er een levensverzekering afgesloten is waarbij jullie elkaars begunstigde zijn. Ook kan er sprake zijn van een gezamenlijke huishouding als jullie veel bij elkaar zijn en je bijvoorbeeld regelmatig de auto van je partner gebruikt, jullie elkaar helpen met huishoudelijk werk en/of samen boodschappen doen, koken en eten. 

Uitkeringen en toeslagen

Het voeren van een gezamenlijke huishouding heeft vaak negatieve gevolgen voor uitkeringen zoals de AOW, de Anw en de bijstand, zo stelt de SVb. Dit geldt ook voor toelagen die jij en je partner ontvangen. Dit komt omdat je elkaars toeslagpartner bent. Het kan zijn dat hierdoor de hoogte van bijvoorbeeld de huur- of zorgtoeslag omlaag gaat.

Inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting is het verhaal weer anders. Als latters kun je niet elkaars fiscale partner zijn. Het schuiven met aftrekposten is dus niet mogelijk. 
Voor fiscaal partnerschap is het namelijk een vereiste dat je op hetzelfde adres staat ingeschreven. 

Erfenis

Als je wilt dat jou lat-partner jouw bezittingen erft, dan moet je dit laten vastleggen in een testament. Als je dit niet doet gaat jouw erfenis automatisch naar jouw familieleden. Latters hebben voor de wet namelijk geen speciale positie zoals bijvoorbeeld geregistreerde partners en getrouwde stellen. 

Dat heeft ook gevolgen voor de hoogte van de vrijstelling en het percentage erfbelasting. Jouw geliefde is namelijk geen familie maar ook geen officiële partner. Voor jouw partner geldt dan het lage vrijstellingsbedrag van € 2.200,-.
Ter vergelijking: als je wel elkaars officiële partner bent, dan is een bedrag van ongeveer € 660.000,- vrijgesteld van erfbelasting.

Een lat-partner betaalt ook veel meer erfbelasting. Dit is 30% over de eerste € 126.000,- en 40% over het meerdere. Voor officiële partners zijn deze tarieven 10% respectievelijk 20%.

Meer informatie

Roept dit artikel vragen bij jou op? Of wil je meer informatie over je financiën in combinatie met een latrelatie? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag! Je kunt ons bereiken op het nummer: 0318-672767. Of mail naar: verzekering@stargroup.nl.