illustratie koffer

Prinsjesdag 2021: een terugblik!

De derde dinsdag van september betekent Prinsjesdag. Het kabinet is demissionair en daarom zijn er minder Prinsjesdagplannen dan andere jaren. Toch zetten we graag de belangrijkste dingen voor je op een rijtje, want wat is er allemaal wél besproken en besloten? Een aantal onderwerpen kunnen voor jou zeer relevant zijn, bijvoorbeeld als je moeite hebt met het vinden van een woning of als je wilt gaan verduurzamen.

Wonen

Het is je vast niet ontgaan: de woningnood. Voor veel mensen is het moeilijk om een betaalbare woonruimte te vinden. Er zijn tot 2030 ongeveer 900.000 woningen nodig. Om de bouw van extra woningen de bekostigen maakt het kabinet de komende 10 jaar jaarlijks € 100 miljoen euro vrij. Ook komt er een subsidieregeling voor woonruimte voor speciale doelgroepen, als: dak- en thuisloze mensen, statushouders en studenten.

Verduurzaming woningen en gebouwen

Ook wil het kabinet dat huis- en gebouweigenaren geld hebben voor verduurzaming. Denk aan mensen met een koophuis, verhuurders en eigenaren van openbare gebouwen. Daarom stelt het kabinet een subsidie beschikbaar van 2022 tot en met 2024:

 • € 28 miljoen voor hybride warmtepompen in woningen;
 • € 514 miljoen voor isolatie van huur- en koopwoningen;
 • € 525 miljoen voor verduurzaming van publieke gebouwen. Denk hierbij aan scholen, politiebureaus of ziekenhuizen.

Klimaat

Een van de klimaatdoelen is om in 2030 49% minder CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 1990. Er gaat een extra € 6,8 miljard uitgegeven worden aan klimaatregelen, zo kondigde het kabinet op Prinsjesdag aan. Een van de klimaatdoelen is om in 2030 49% minder CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 1990. Dit geld gaat naar:

 • Subsidies om mensen te helpen bij verduurzaming;
 • Duurzame energie;
 • Andere technologieën die CO2-uitstoot verlagen;
 • Maatregelen voor minder CO2 in de industrie;
 • Uitvoering van bestaande afspraken uit het klimaatakkoord.

Ook wil het kabinet stimuleren dat Nederlanders duurzame keuzes maken en wil hierbij tegemoetkomen in de kosten. Om deze reden komt er € 600 miljoen subsidie voor:

 • Elektrische auto’s voor particulieren
 • Bestelbussen en andere bedrijfsauto’s.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over duurzame energie, uitstoot van broeikassen en investeringen in infrastructuur voor energie.

Veiligheid

In 2022 gaat er € 524 miljoen extra naar bestrijding van zware, georganiseerde criminaliteit zoals drugshandel. Het kabinet wil de samenleving hier beter tegen beschermen. Dit geld gaat vooral naar:

 • Het opsporen, vervolgen en berechten van criminelen;
 • Digitale en forensische opsporing;
 • Het voorkomen dat (kwetsbare) jongeren te maken krijgen met criminaliteit, vooral in achterstandswijken- en buurten;
 • Formeel gezag in kwetsbare buurten;
 • Acties om crimineel geld af te pakken en geldstromen dwars te zitten;
 • Meer handhaving op verboden designer drugs en lachgas;
 • Meer en betere samenwerking met andere landen;
 • Bescherming en veiligheid van beroepsgroepen die zich dagelijks inzetten voor de democratische rechtstaat.

Belastingplan

Ook wordt ieder jaar op Prinsjesdag het belastingplan bekend gemaakt. Hierbij worden de plannen bekend gemaakt voor de belastingen in 2022. Deze plannen zijn pas definitief als zowel de eerste als tweede kamer ermee hebben ingestemd, eind december.

Bron: rijksoverheid.nl