Waarom nu al nadenken over je pensioen?

De woorden saai en stoffig worden vaak geassocieerd met pensioenen. Een groot gedeelte van de mensen ervaart pensioen als een ‘ver-van-hun-bed-show’. Er wordt echter helaas vergeten hoeveel een pensioen kan bijdragen aan een mooie oude dag. In dit artikel wordt verteld waarom het belangrijk is om op tijd te beginnen met het opbouwen van pensioen.

Pensioen is kostbaar

Om een goed pensioen op te kunnen bouwen is er een aanzienlijk vermogen nodig. Het is om die reden verstandig om het op te bouwen kapitaal over zoveel mogelijk jaren te spreiden. Dan voelt het immers veel minder pijnlijk in de portemonnee. Daarnaast is er een langere periode beschikbaar waartegen het ingelegde geld belegd kan worden. Daardoor is er per saldo minder inleg nodig, omdat er immers meer rendement behaald kan worden over de gehele looptijd.

Pensioenaanvulling

In sommige gevallen is een pensioenregeling in combinatie met AOW onvoldoende om de wensen na pensioenleeftijd te kunnen vervullen. Daarvoor dien je zelf nog een aanvulling te regelen. Er kan daarbij worden gedacht aan een lijfrente of beleggingsrekening. Hiervoor geldt tevens dat indien er op tijd wordt begonnen met sparen, er eenvoudiger een noemenswaardige pensioenaanvulling gecreëerd kan worden. Het is immers een gemiste kans als er pas vlak voor pensioendatum geconcludeerd wordt dat er een inkomenstekort aanwezig is. In dat geval is het tevens de vraag op überhaupt dit tekort in zo’n korte periode opgelost kan worden.

Correcties doorvoeren

Er kunnen diverse zaken gebeuren in het leven waardoor de wensen met betrekking tot pensioen kunnen wijzigen. In dat geval is het prettig als er voldoende tijd over is om pensioen aan te kunnen passen op de nieuwe wensen. Hoe meer tijd er beschikbaar is om het pensioen aan te passen des te beter straks het pensioen aansluit op de aanwezige pensioenwensen. Daarom is het zeker aan te raden om na elke noemenswaardige verandering zo snel mogelijk na te gaan of er zaken aan het pensioen moeten aangepast worden.

Tot slot

Waarom zou je het jezelf onnodig moeilijk maken, door op het allerlaatste moment te starten met na te denken over pensioen. Start op tijd waardoor het kostbare pensioen over veel meer jaren opgebouwd kan worden en daarnaast perfect aansluit bij jouw wensen.

Stargroup bespreekt graag jouw pensioen mogelijkheden. Neem hiervoor gerust contact met ons op.