Wijzigingen belastingen in 2021

De overgang van 2020 naar 2021 brengt voor iedereen diverse veranderingen met zich mee. Stargroup neemt jou graag mee in een aantal belastingveranderingen die per 01-01-2021 van kracht zijn.

Belastingtarief en heffingskortingen:

Het belastingtarief voor inkomen tot € 68.507,- is in 2020 gelijk aan 37,35%. Dit tarief zal verlaagd worden in 2021 tot 37,10%. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat voor AOW-gerechtigden een andere tariefstructuur wordt gehanteerd. Deze groep betaalt over het inkomen tot en met € 35.129,- een tarief van 19,2% in 2021. 

Naast het belastingtarief wijzigen sommige heffingskortingen. Zo stijgt de algemene heffingskorting. Door de stijging neemt het te besteden inkomen toe voor mensen met een inkomen tot € 68.507,-. Voor werkenden met een arbeidsinkomen tot € 105.736,- stijgt de arbeidskorting.  De inkomensafhankelijke combinatiekorting neemt af met € 66,- tot € 2.815,- maximaal.  Deze daling was noodzakelijk, omdat een grotere groep co-ouders recht heeft gekregen op de inkomensafhankelijk combinatiekorting. Tot slot gaat in 2021 de maximale ouderenkorting met € 81,- omhoog naar  € 1.703,-. Daar profiteren ouderen van, die een jaarinkomen hebben tot  € 49.323,-.

Wijzigingen box 3:

Het heffingsvrije vermogen wordt per 1 januari 2021 verhoogd. Het heffingsvrije vermogen bedroeg in 2020 nog € 30.846,- per belastingplichtige, deze vrijstelling is verhoogd tot € 50.000,- per belastingplichtige in 2021. Voor fiscale partner geldt gezamenlijk dus een vrijstelling van € 100.000,-. 

Het belaste rendement op sparen daalt van 0,07% naar 0,03% in 2021. Daartegenover stijgt het belaste rendement op beleggen van 5,28% naar 5,69% in 2021. Het fictieve inkomen wat daaruit voortkomt, wordt in 2020 nog belast tegen 30%. In 2021 stijgt dit percentage naar 31%.

Overdrachtsbelasting:

Vanaf 1 januari 2021 betalen woningkopers jonger dan 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting. 

Zij moeten dan wel zelf in de aangekochte woning gaan wonen. Vanaf 1 april 2021 komt er een aanvullende voorwaarde bij, namelijk dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000,-. Kopers die niet voldoen aan de vrijstellingsvoorwaarden en een woning kopen om te gaan bewonen betalen 2% overdrachtsbelasting. Voor overige transacties wordt er 8% overdrachtsbelasting betaald, bijvoorbeeld het aankopen van een vakantiewoning of het kopen van een woning voor de verhuur.

Naast de genoemde wijzigingen in dit artikel zijn er nog meer wijzigen. Mocht je benieuwd zijn naar wat de wijzigingen voor jouw persoonlijke situatie betekenen, neem dan gerust contact met ons op. Stargroup helpt je graag verder. Dit kan telefonisch of stuur ons een e-mail!