Tag: premie

De MKB verzuim-ontzorgverzekering

Ziekteverzuim is voor veel Mkb’ers een aanzienlijk risico. Indien een werknemer langdurig ziek is, geldt er in sommige gevallen een loondoorbetalingsplicht voor twee jaar. Dat is voor veel Mkb’ers een zware last op hun begroting. Naast de financiële lasten is er tevens sprake van allerlei verplichtingen, bijvoorbeeld het re-integratie traject van een zieke werknemer.

Lees meer