Cyberrisk: Voorkom financiële schade!

Computers zijn vaak onmisbaar in je werk. Het goed functioneren ervan is dan ook van groot belang. Wat als je te maken krijgt met een computervirus of jouw systeem wordt gehackt? Of een DDos-aanval? Wat zijn jouw financiële risico’s? Wat kan je of móét je doen?

Sla er de krant maar op na: Cyberrisk is aan de orde van de dag. Bedrijven lopen continu het gevaar om te worden gehackt of ‘besmet’ te worden met een nietsontziend computervirus. De geschatte jaarlijkse schade voor het bedrijfsleven bedraagt honderden miljoenen euro’s. Deze schade wordt grotendeels veroorzaakt door cybercrime. Ook binnen jouw bedrijf kan het fout gaan als gevolg van een storing of een verkeerde beslissing. 

Extra kosten

Het stilvallen van de bedrijfsactiviteiten is een van de nachtmerries voor een ondernemer. Als gevolg van een computerstoring moet je jouw klant gaan vertellen dat de bestelde producten voorlopig niet geleverd kunnen worden. Om je klant te behouden moet je extra kosten maken om het product van elders aan te voeren om vervolgens toch te kunnen leveren. Als dat één keer gebeurt, dan kan je klant er misschien nog mee leven. Bij een tweede keer kiest hij waarschijnlijk voor jouw concurrent. 

Tijdrovend

Met het uitzetten van je systemen en een keer opnieuw te starten, is het probleem waarschijnlijk niet verholpen. Het herstellen van complexe computerproblemen is werk voor experts. Het opsporen van virussen en het herstellen van uw gehackte bestanden, brengt sowieso veel extra kosten met zich mee en is tijdrovend. Daar zit jij als ondernemer echt niet op te wachten. 

Persoonsgegevens op straat 

Binnen bedrijven gaat het soms ook goed mis. Door persoonlijke fouten kunnen bijvoorbeeld gegevens van jouw klanten op straat komen te liggen door een datalek. Klanten zijn daar niet blij mee en het maken van excuses zijn over het algemeen niet voldoende. Als bedrijf kan je een flinke financiële claim tegemoetzien en je klant verliezen. Komt het tot een rechtszaak dan zijn waarschijnlijk de proceskosten ook nog eens voor jouw rekening.

Direct melden

Diefstal van persoonlijke gegevens moet je direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is voorgeschreven in de wet ‘Meldpunt Datalekken’ die sinds 1 januari 2016 van kracht is. Bovendien moet je de ‘slachtoffers’ informeren over de datalek en op de hoogte houden van de stand van zaken. Laat je dat na, dan kan je een behoorlijke boete krijgen.

Cyberverzekering

Het risico van extra kosten door cyberrisk is veel te groot voor bedrijven. Ondernemers kiezen steeds vaker voor een cyberverzekering. Liggen jouw bedrijfsactiviteiten stil door cyberrisk? Of kan je niet leveren aan je klanten? Een cyberverzekering dekt de extra kosten als gevolg van cyberrisk. De hoogte van de premie hangt af van de dekking, de verzekerde bedragen, je eigen risico en je voorzorgmaatregelen om herhaling te voorkomen. 

Meer informatie

Welke cyberrisks loopt jouw bedrijf? Hoe hoog is de schade als je niet kunt leveren? Heb je een financiële buffer? Meer informatie over een cyberverzekering? We adviseren je graag.