De zakelijke lening van een Directeur Groot Aandeelhouder aan de eigen onderneming

Ondernemers kunnen (tijdelijk) geld nodig hebben in hun eigen bedrijf. Deze gelden kunnen voor uiteenlopende redenen gebruikt worden, denk aan onverwachte kosten waarmee ze te maken krijgen of door het investeren in bedrijfsmiddelen waardoor de onderneming kan groeien in de toekomst. Maar hoe kom je aan het geld? Je kan het eventueel lenen bij de bank, maar je kan het ook lenen van privé (spaar)geld. 

Risico’s

Wanneer je de gelden gaat lenen vanuit privé dan zitten er risico’s aan. Deze risico’s kunnen ervoor zorgen dat je belasting dient te voldoen terwijl dit niet de bedoeling is. Dus de vraag is: Wanneer is een lening zakelijk dan wel onzakelijk? 

Zakelijke lening

Een lening van een eigenaar (DGA) aan de eigen onderneming is zakelijk wanneer er door de onderneming voldoende zekerheid is verstrekt én wanneer er ook rente plus aflossing is afgesproken. Uit gerechtelijke uitspraken blijkt in ieder geval dat een onzakelijke lening een lening is waarbij de rente niet marktconform is. Mochten er in de toekomst veranderingen plaatsvinden dan kan een onzakelijke lening alsnog zakelijk worden en andersom. De bewijslast van een onzakelijke lening ligt bij de belastingdienst.

Onzakelijke lening

Een ondernemer kan met een zakelijke lening een eventuele afboeking van de lening als negatief resultaat in mindering brengen op het inkomen. Wanneer je te maken hebt met een onzakelijke lening dan kan deze afboeking juist ervoor zorgen dat je geen afboeking ten lasten van het inkomen kan doen, maar kan dit betekenen dat je een informele kapitaalstorting doet. Dit kan gevolgen hebben voor de prijs van het aandelenbelang in box 2. 

Meer weten?

Is iets jou nog niet helemaal duidelijk of wil je meer weten over dit onderwerp? Je kunt ons mailen via verzekering@stargroup.nl of bel ons op 0318-672767.