Het belang van een (NEN) keuring

Je bent eigenaar van een mooi bedrijf en sluit hiervoor een aantal verzekeringen af. Van diverse kanten zie je termen en codes langskomen inzake de veiligheid en netheid van je bedrijf. Je hoort mensen over NTA-8220, NEN-rapporten, Scios Scope en VIER-inspecties, maar wat moet je daadwerkelijk laten uitvoeren? 

In dit artikel zetten we de belangrijkste keuringen op een rijtje en leggen we het belang van deze keuring uit. 

NEN-1010 keuring (opleveringsinspectie)

Deze keuring wordt uitgevoerd direct na oplevering van een nieuwe elektrische installatie, of een uitbreiding hierop. Tijdens deze inspectie wordt er gecontroleerd of de installatie is aangelegd conform de actuele veiligheidsrichtlijnen. Na verloop van tijd zal een vervolgkeuring moeten plaatsvinden als de installatie eenmaal een aantal jaar in gebruik is. Hiervoor is de NEN-3140 keuring

NEN-3140 keuring (periodieke inspectie)

Deze keuring gaat over het veilig gebruiken van elektriciteit voor- en door iedereen binnen een pand of ruimte.  Het belangrijkste wat er geïnspecteerd wordt is de staat en veiligheid van installaties, machines en arbeidsmiddelen, maar ook is er aandacht voor beleid, procedures en toezicht. 

NTA 8220 (methode voor beoordelen)

Vanaf 2018 hebben inspecteurs en verzekeraars een beoordelingsmethode ontwikkeld expliciet op het risico van brand. Deze beoordelingsmethode is nog meer dan VIER, NEN-3140 en Agro Elektra toegespitst op het voorkomen van brand. Al het elektrisch materieel wordt gekeurd op oneigenlijk gebruik of een defect welke brand kan veroorzaken. 

SCIOS SCOPE 

De SCIOS SCOPE is de certificatieregeling die hoort bij de NTA 8220. Afhankelijk van de benodigde keuring wordt er gekozen voor een bijbehorend SCOPE rapport. Er zijn rapporten voor o.a. Stookinstallaties, elektrisch materieel, zonnestroominstallaties en explosieveilige installaties. 

Toepassing

Vraagt verzekeraar jou om een opleverbewijs of keuringsrapport neem dan altijd even contact met ons op. Bij het aanvragen van een nieuwe verzekering zullen wij kijken welke eisen een verzekeraar stelt aan jullie en de uitvoering hiervan met jullie bespreken. 

Stargroup heeft een aantal installateurs in haar netwerk die ingeschakeld kunnen worden om een inspectie uit te voeren, een rapport op te stellen en eventuele verbeterpunten uit te voeren.