Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering zijn jouw naasten verzekerd tegen financiële verassingen. Vooral bij het afsluiten van een hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering van belang. Daarnaast kan je familie ook een belangrijke factor zijn bij de beslissing over deze verzekering. In de essentie verzeker je namelijk een kapitaal voor een bepaalde periode. Dit kan dienen als verlichting van druk op je nabestaanden of naasten wanneer jouw inkomen wegvalt.

Deze verzekering keert geld uit wanneer de verzekerde persoon voor een bepaalde datum overlijdt. Zo kunnen je nabestaanden bijvoorbeeld de hypotheek (deels) afbetalen, en zo kunnen zij in de woning blijven wonen.

Er zitten een aantal voorwaarden aan de aanvang van een overlijdensrisicoverzekering. Zo hanteren veel verzekeraars een maximum leeftijd, dit ligt vaak tussen de 60 en 70 jaar. De einddatum die je hebt gekozen voor het stopzetten van de verzekering, is je eindleeftijd. Ook voor de eindleeftijd wordt vaak een maximale leeftijd gehanteerd, vaak tussen de 70 en 80 jaar.


Er zijn drie soorten overlijdensrisicoverzekeringen:

1. Gelijkblijvende dekking

De hoogte van het verzekerde bedrag veranderd niet gedurende de looptijd van de polis. De dekking vervalt pas nadat de looptijd is verstreken.

2. Annuitair aflopende dekking

De hoogte van het verzekerde bedrag daalt in het begin van de periode erg langzaam, en aan het einde heel snel.

3. Lineair aflopende dekking

De dekking van de lineair aflopende dekking daalt in gelijke stappen tijdens de periode.


Het bedrag dat uitgekeerd word, is vastgesteld en staat in lijn met de hypotheekschuld. Hier in kan je kiezen tussen een vast bedrag, of een dalende overlijdensrisicoverzekering. 
Verder worden de verschillende soorten ingedeeld naar looptijd, uitkeringsmoment en soort uitkering.De looptijd is vaak tijdelijk, de verzekering wordt afgesloten voor een bepaalde tijd. Wanneer je komt te overlijden binnen de afgesproken tijd, wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd.

Voor het afsluiten van een dergelijke verzekering wordt er gekeken naar jouw gezondheid. Verzekeraars vragen hierbij om een gezondheidsverklaring. Hier vraagt de verzekeraar naar, omdat hij een goede inschatting wil maken van het risico. Zo zijn er bepaalde voorwaarden waar echt rekening mee gehouden wordt, zoals roken.