Hypotheek voor senioren

Jouw pensioen en hypotheek

Wanneer je van je AOW en/of pensioen geniet, dan is veelal het inkomen (bruto) lager waardoor je minder hypotheek kan krijgen. Maar niet getreurd dit betekent niet dat een hypotheek afsluiten onmogelijk is!

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aangegeven dat er voor senioren verschillende mogelijkheden zijn om toch de gewenste financiering te verkrijgen danwel te verzilveren.

Hoe werkt het?

Wanneer de inkomens van pensioengerechtigde(n) stabiel zijn en niet dalen tijdens de looptijd van een hypotheek en ook de hypotheeklasten stabiel zijn of blijven, is het mogelijk om uit te gaan van de werkelijke maandlast in plaats van de lasten die bij een annuïteitenhypotheek horen. Kortom je inkomen wordt dan getoetst op de werkelijke last, wat een verruiming van mogelijkheden inhoudt, immers een aflossing kan veelal achterwege blijven.

Speciaal beleid voor senioren

Er zijn verschillende geldverstrekkers die een speciaal beleid bieden voor senioren. Deze geldverstrekkers kunnen hypotheken verstrekken krachtens Nationale Hypotheek Garantie (NHG) regelgeving, een eigen bank beleid maar ze kunnen ook beide hanteren. Daarom is het belangrijk om bekend te raken met de voorwaarden en normen. Let op, over het algemeen komen deze normen overeen. Echter bij het eigen beleid van een geldverstrekker kunnen deze afwijken.

De NHG-normen

Om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn NHG-normen en verschillende vereisten opgesteld. Je komt alleen in aanmerking indien

  • je op de datum van het bindend aanbod al een woning in eigendom hebt en naar een andere woning verhuist die als hoofdverblijf dient. 
  • de werkelijke lasten van de aangevraagde lening gelijk of lager zijn dan de huidige maandlast. 
  • de werkelijke lasten van de aangevraagde lening gelijk of lager zijn dan de toegestane financieringslast. 
  • het bereiken van het einde van de looptijd van een aflossingsvrij leningdeel op zichzelf geen reden is om de lening op te eisen. 
  • de rente minimaal voor een periode van twintig jaar vaststaat. 
  • Een kortere rentevastperiode met een minimum van tien jaar is alleen toegestaan wanneer de leeftijd van de jongste partner aan het eind van de rentevastperiode minimaal 85 jaar oud is, of wanneer de lening aan het eind van de rentevastperiode minder bedraagt dan 50% van de woningwaarde. 
  • Een kortere rentevastperiode dan 20 jaar is toegestaan indien het leningdeel aan het einde van de periode volledig is afgelost.

Wat als je nog niet de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt?

Wanneer je nog niet de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt maar je deze wel binnen tien jaar gaat bereiken, dan is er een ander reglement. In dit geval wordt de financieringslast vastgesteld op basis van norm 8.1.1. van de NHG. Hierbij wordt het reeds opgebouwde pensioen als pensioeninkomen gehanteerd. Ook hier geldt dat je op de datum van bindend aanbod al een woning in eigendom moet hebben en je naar een andere woning verhuist die dient als hoofdverblijf.

Dit is een ingewikkeld onderwerp waar veel wetgeving bij komt kijken. Indien je er meer over wilt lezen verwijzen we je graag naar de website van de NHG

Welke geldverstrekkers hebben een seniorenbeleid?

Benieuwd naar welke geldverstrekkers een seniorenbeleid hebben?