Inkomen & verzuim

Wanneer één van je medewerkers ziek wordt is dat een grote kostenpost voor je onderneming. Een griepje of verkoudheid is te overzien, maar langdurige ziekten en burn-out kunnen je onderneming veel geld kosten. Naast de verplichte loondoorbetaling moet je immers ook iemand inhuren die de werkzaamheden kan overnemen.

Overheid en vakbonden bepalen voor een groot gedeelte welke verplichtingen jij hebt naar je personeel. Afhankelijk van de CAO die van toepassing is op jouw beroepsgroep moet het salaris 2 jaar lang tussen de 70 en 100 procent worden doorbetaald bij ziekte. Naast het salaris wat je moet doorbetalen moet je ook je vaste werkgeverslasten afdragen én ben je verantwoordelijk van een goede begeleiding van je zieke medewerker. 

Het is sinds 2018 bij wet bepaald dat elke onderneming met personeel verplicht een Arbodienst moet hebben die toeziet op de re-integratie van een zieke medewerker. Wanneer een medewerker ziek wordt zal een Arbodienst jou helpen om te voldoen aan je wettelijke verplichtingen. Een bedrijfsarts gaat gesprekken aan met je medewerker, je krijgt een seintje als je een melding moet maken bij het UWV en er wordt een dossier aangemaakt over de inspanningen die jij en je medewerker doen om succesvol weer aan het werk te komen.

Als een medewerker langer dan twee jaar ziek is, of hij of zij is helemaal arbeidsongeschikt, dan komt deze medewerker in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Jouw medewerker heeft binnen de WIA nog 10 (!) jaar recht op een aanvullende uitkering. Deze uitkering wordt door het UWV uitgekeerd, maar wordt via de WHK-beschikking bij jou verhaald, tenzij je ervoor kiest om dit te verzekeren. Je blijft al deze jaren verantwoordelijk voor re-integratie van de zieke medewerker.

Wij adviseren je over het afsluiten van de volgende contracten of verzekeringen:

Arbodienstverlening

Je kiest bij een Arbodienst uit een basis- of uitgebreid contract. Wanneer je de basisvariant kiest betaal je per uur als de Arbodienst moet worden ingezet. Als je een uitgebreid contract afgesloten hebt, dan zijn veel van de werkzaamheden inbegrepen bij de abonnementsvergoeding.

Verzuimverzekering 0 tot 2 jaar

De meest bekende verzuimverzekering. Je bent verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen bij ziekte. Afhankelijk van je financiële buffer kies je een eigen risicoperiode of wachttijd, de rest van deze twee jaar heb je recht op een uitkering vanuit deze verzekering. Jij betaalt het salaris door aan je medewerker. Van jouw verzekeraar krijg je hier een vergoeding voor, eventueel inclusief aanvullende uitkering voor je vaste werkgeverslasten.

Verzuimverzekering 3 tot 12 jaar

  • Module WGA-ERD (Eigen risico dragen)
    Je bent standaard verzekerd via het UWV. Om meer grip te krijgen op de re-integratie van je zieke medewerkers kun je dit privaat verzekeren. Een nauwkeurig onderzoek wijst uit wat voor jouw onderneming het verstandigst is.
  • Module WGA-Hiaat
    Een inkomensaanvulling op de op de WGA-vervolguitkering die je werknemer ontvangt van het UWV. Biedt passende ondersteuning bij re-integratie.
  • Module WGA-AOP
    De verzekering biedt de mogelijkheid om medewerkers met een inkomen hoger dan € 57.000,- te beschermen voor een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Naast de bovengenoemde termen kun je ook verzekeringen tegenkomen met de namen: WIA excedentverzekering, WGA-gatverzekering, etc. Je bent in sommige gevallen verplicht om zulke verzekeringen af te sluiten als dit zo is afgesproken binnen de CAO. Laat je altijd goed informeren!