Aansprakelijkheid & rechtsbijstand

Een ongelukje zit in een klein hoekje maar kan voor jou en je onderneming grote gevolgen hebben. Zeker als je personeel in dienst hebt is de kans aanwezig dat jij of een van je personeelsleden een fout maakt die het bedrijf geld kost. Dat hoeft niet heel vervelend te zijn, zolang je maar goed verzekerd bent!

Aansprakelijkheidsverzekering die bij jou past

Een timmerman voert heel andere werkzaamheden uit dan bijvoorbeeld een fysiotherapeut, en een boekhouder doet heel iets anders dan een slager. Om die reden wordt een aansprakelijkheidsverzekering door verzekeraars ook altijd op maat gemaakt voor een bepaalde beroepsgroep. De timmerman heeft namelijk niets aan een verzekering die ook blessures na een massage dekt, en de boekhouder heeft niets aan een verzekering die ook dekking biedt als klanten een voedselvergiftiging krijgen. Wij passen de verzekering zó aan dat deze perfect bij jouw bedrijf past.

Risico’s die je afdekt door te verzekeren

Wanneer iemand vindt dat jij of jouw bedrijf verantwoordelijk is voor een schade kunnen ze deze bij jou claimen. Dat kan om een relatief kleine schade gaan, bijvoorbeeld een medewerker die een hamer van een steiger laat vallen op een geparkeerde auto. Maar het is ook mogelijk dat een architect een verkeerde berekening maakt waardoor een bouwproject deels opnieuw moet worden uitgevoerd. Zomaar twee voorbeelden, maar uiteraard zijn er binnen elke sector voorbeelden te bedenken van schades die kunnen voorvallen. Met een aansprakelijkheidsverzekering dek je je in tegen zulke risico`s. 

Risico’s binnen jouw onderneming

Niet alleen van buitenaf je organisatie kun je aansprakelijk gesteld worden, ook binnen een organisatie is dat mogelijk. Wanneer je deel uitmaakt van een directie of bestuur van een (grote) organisatie of vereniging kan het zijn dat jij of een medelid een fout maakt die de organisatie geld kost. Of wat te denken van de medewerker die door een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt wordt. Ook hiervoor kun je aansprakelijk worden gesteld. 

Wil je zelf iemand aansprakelijk stellen, of denk je dat een aansprakelijkstelling die aan jou is gericht niet klopt? Dan kun je de rechtsbijstandsverzekering inschakelen. Zij helpen jou met het verweer of de vordering.

Verzekeringen binnen deze categorie

Bedrijfsaansprakelijkheid

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt fysieke schades en de gevolgen daarvan aan mensen of goederen die plaatsvinden binnen jouw bedrijf of door toedoen van je bedrijf of een medewerker. De verzekering wordt aangepast op de werkzaamheden die je bedrijf uitvoert en dekt de gevolgen van schade die ontstaat door je vaste werkzaamheden.

Zo is er voor het restaurant dekking als iemand ziek wordt door het eten. En is de masseur verzekerd als er iemand een blessure krijgt na het masseren. Maar ook de klant die in het restaurant van de trap af valt en de voorbijganger die een reclamebord tegen zich aangewaaid krijgt zijn verzekerd.

Belangrijk is dat je bij de verzekeraar aangeeft wat jouw werkzaamheden zijn. Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar je bent als timmerman niet standaard verzekerd als je bijvoorbeeld ook laswerkzaamheden uitvoert. Daarom is het zo belangrijk om dit goed te inventariseren.

Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt géén fysieke schades, maar alleen financiële gevolgschades. Hierbij gaat het veelal om adviserende beroepen. Denk aan consultants, accountants, architecten, boekhouders, etc.

Als blijkt dat een gegeven advies niet correct is, kan dit de klant heel veel geld kosten. En als de boekhouder een fout maakt in de belastingaangifte kan dit voor hoge kosten zorgen. Zulke gevolgschaden dek je af met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is belangrijk, maar niet zaligmakend. Het is allereerst van belang dat je als bedrijf goede (algemene) voorwaarden hanteert en deze ook aan de klant overhandigd als ze gebruik maken van jouw diensten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt afgestemd op de voorwaarden die je hanteert en zal dekking bieden als jij geen beroep meer kunt doen op deze voorwaarden of dat de afgesproken bedragen overschreden worden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De naam zegt het al deels. Deze verzekering is er voor directie, bestuurders en commissarissen van ondernemingen, verenigingen en stichtingen. In bepaalde gevallen mag een bestuur een heel aantal leden vertegenwoordigen en namens hen handelen. Bijvoorbeeld bij een V.V.E. of sportclub, maar ook in een Raad van Bestuur of een directie. Dit getuigt van een groot vertrouwen. Vertrouwen is goed, maar verzekeren is beter.

Stel dat één van de bestuursleden een foute aanbesteding doet, of erger nog, sjoemelt met de boekhouding. Dan kan het zijn dat de gehele club of onderneming nadeel ondervind van het handelen van één persoon. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt op zulke momenten dekking. Deze dekking is er niet onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Werkgeversaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt jouw aansprakelijkheid voor je personeelsleden zelf. Vanaf het moment dat je personeel het huis verlaat om te gaan werken tot het moment dat ze weer thuiskomen ben jij in meer- of mindere mate aansprakelijk als hen wat overkomt. Dat klinkt vergaand, maar meerdere uitspraken van rechters hebben dit bevestigd.

Een medewerker die in zijn lunchpauze gewond raakt omdat hij bij het oversteken van de straat niet goed uitkeek? De medewerker die tijdens het personeelsuitje zijn polsen breekt? Of de accountmanager die in de file naar werk wordt aangereden? Voor elk van hen heb jij een bepaalde mate van verantwoordelijkheid, ook al ligt het buiten je macht om ze te beschermen. Gelukkig dekt een goede aansprakelijkheidsverzekering vrijwel altijd ook werkgeversaansprakelijkheid, maar het is verstandig om hier een passende verzekering voor af te sluiten, zeker als je personeel veel onderweg is.

Rechtsbijstand

De naam van deze verzekering zegt het al: je verzekert je voor rechtsbijstand. Deze verzekering wordt op maat afgestemd op jouw bedrijf. Heb jij veel openstaande facturen en behoefte aan incassobijstand? Of geef jij complexe adviezen en wil je graag bijstand voor het geval je aansprakelijk wordt gesteld? Dan is deze verzekering van groot belang!

Naast juridische hulp als er als een geschil is kun je ook een beroep doen op je verzekeraar om bijvoorbeeld je algemene voorwaarden te laten controleren, of advies vragen over het opstellen van arbeidscontracten. Op voorhand je formulieren goed opstellen maakt de kans kleiner dat je ooit rechtsbijstand nodig hebt.

Construction All-Risk (bouwaansprakelijkheid

Dit is een speciale verzekering voor de bouwbedrijven. Omdat er tijdens een bouw vaak veel verschillende bedrijven tegelijkertijd werkzaam zijn op een bouwplaats is het soms lastig om te zeggen wie er aansprakelijk is voor een gemaakte schade. Is dat de hoofdaannemer? Het bouwbedrijf wat is ingehuurd om de drukte aan te kunnen? Of de ZZP-er die de fout gemaakt heeft? Om te voorkomen dat de klant de dupe wordt van getouwtrek om de aansprakelijkheid is er afgesproken dat de hoofdaannemer de CAR-verzekering dient af te sluiten, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Deze CAR verzekering dekt bijvoorbeeld schade aan gereedschappen, schade aan het eigendom van de opdrachtgever, schade door- of aan grondstoffen bedoeld voor de bouw, etc. De verzekering is ook noodzakelijk als je verbouwingen of renovaties uitvoert aan bestaande gebouwen. De verzekeraar van het gebouw zal namelijk geen dekking bieden als jij een woning aan het verbouwen of renoveren bent. Informeer altijd bij de opdrachtgever of hij zelf een CAR-verzekering heeft gesloten of dat hij verwacht dat jij dit doet.