Individueel pensioen

De pensioenleeftijd komt eerder dan verwacht. Zeker als blijkt dat na de opmaak een persoonlijk plan het financieel zo goed is geregeld dat een vervroegd pensioen (eventueel gedeeltelijk) tot de mogelijkheden behoort. Een plan geeft rust, je weet waar je aan toe bent. Als de richting eenmaal is bepaald kunnen we je ook helpen aan de oplossing. Bijvoorbeeld in de vorm van een bijspaarproduct. Wij doen dit graag want het aanbod van aanbieders en vormen is zo groot dat je snel de weg kwijtraakt. Wij kunnen helpen “je eigen weg” te blijven bewandelen.

Wij zijn van mening dat de AOW-uitkering niet je pensioendatum hoeft te bepalen. De AOW-datum kan dan wel opschuiven, zij is maar een onderdeel van het totale pensioen.


Toekomstvoorzieningen bestaan uit drie pijlers:
  1. AOW, een inkomen op sociaal minimum niveau.
  2. Collectief pensioen, het pensioen dat met de werkgever is overeengekomen.
  3. Individuele ‘pensioen’ oplossingen zoals een lijfrentevoorziening, een spaarrekening, overwaarde in het huis etc.

De tweede en derde pijlers zijn vrij om mee te schuiven. Als het pensioen vanaf AOW-leeftijd voldoende aansluit bij uw wensen en behoeften is er geld over om te schuiven met de pensioendatum. U hoeft niet volledig eerder te stoppen met werken, het kan ook geleidelijk gaan. Wij kunnen u de benodigde inzichten verschaffen. Er zijn meerdere collega’s met de ervaring om te plannen, gecertificeerd hypothecair planner, gecertificeerd financieel planner, gecertificeerd pensioenconsultant en bekend met beleggingsconstructies.