Pensioenregeling voor jouw medewerkers realiseren?

Naast individueel pensioen is Stargroup ook actief in de bedrijfspensioenen. Daarbij kan gedacht worden aan het optuigen van een pensioenregeling, het beheren van een pensioenregeling en het tussentijds adviseren over een bestaande pensioenregeling.

Het opzetten van een pensioenregeling

Intern bij personeelsleden kan de wens ontstaan om pensioen op te bouwen. Daarnaast is het ook mogelijk dat jij als ondernemer de zaken goed wil regelen voor je eigen personeel. Het kunnen aanbieden van een pensioen is immers ook een versterking van de arbeidsvoorwaarden.

Bij het inrichten van een pensioenregeling komen er diverse zaken kijken. Zo worden zowel de werknemers als de werkgevers betrokken bij de besluitvoering over de pensioenregeling. Als adviseur zijnde zal er gekeken moeten worden naar de belangen van alle partijen, daarbij zal de adviseur ook rekening moeten houden met de wettelijke regels.

Dekkingen binnen pensioenregeling

Partnerpensioen

Als de werknemer een partner heeft, kan bij het overlijden van de werknemer een inkomenstekort ontstaan. Het weggevallen inkomen kan deels worden gecompenseerd met een partnerpensioenuitkering. Partnerpensioen voor pensioendatum is veelal verzekerd binnen een pensioenregeling.

Wezenpensioen

Als er kinderen zijn dan kunnen zij tot een bepaalde leeftijd recht hebben op een wezenpensioen. Zij ontvangen dan bij het overlijden van hun vader/moeder een wezenpensioen.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Als de werknemer ziek wordt kan het zijn dat de werkgevers en/of de werknemer geen premie meer wensen te betalen voor de pensioenpot van de werknemer. In geval van arbeidsongeschiktheid kan de pensioenverzekeraar premievrijstelling verlenen. De werknemer blijft dan toch pensioen opbouwen, zonder dat daarvoor de werknemer en/of werkgevers daarvoor pensioenpremie hoeven te betalen. De mate van premievrijstelling is veelal afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid.

Er komen nog veel meer zaken kijken bij een bedrijfspensioen. Stargroup kijkt graag voor jou naar de mogelijkheden. Dat kan in een nieuwe situatie maar ook in een bestaande situatie. Wil jij weten of Stargroup wat voor jou kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!