Weet jij welke risico’s in jouw bedrijf spelen?

Een meterkast die ook in gebruik is als schoonmaakkast, lege- of ontbrekende brandblussers, brandbaar afval tegen de buitengevel. Het zijn zomaar een paar punten die van invloed zijn op de veiligheid van jouw bedrijf. Om te voorkomen dat een verzekeraar ooit een schade-uitkering kan weigeren op grond van dit soort zaken is een goede risico-inventarisatie van groot belang!

Wettelijke verplichting voor bedrijven

Vanuit de Arbowet heb je als ondernemer een heel aantal verplichtingen waar je pand of je bedrijf aan dient te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan valbescherming, een vluchtplan, goede verlichting etc. Vanuit verzekeraar worden hier nog een aantal punten aan toegevoegd. Je kunt dan denken aan een werkend alarm, een sprinklerinstallatie en voldoende brandblusmiddelen.

Omdat alle bedrijven een totaal verschillend risico lopen is een inspectie altijd anders. De diefstalgevoeligheid van dure auto`s is heel anders dan de diefstalgevoeligheid van groenten- en fruit. En in een houtzagerij is het risico op brand groter dan in een winkel.

Hoe wordt de inspectie uitgevoerd?

Eén van onze adviseurs loopt samen met jou door het volledige bedrijf en brengt hierbij alle specifieke risico`s in kaart. Hiervan wordt een rapport opgemaakt. In dit rapport zie je dan bijvoorbeeld de volgende weergaven:

OK

Er is geen risico aanwezig waar maatregelen voor nodig zijn.

LET OP

Er is mogelijk risico waar aandacht voor nodig is.

ATTENTIE

Er is zeker een risico waar maatregelen voor nodig zijn.

Het rapport omvat niet alleen fysieke aandachtspunten in jouw bedrijf, maar omhelst ook zaken op personeel vlak. Een aantal aandachtspunten in zo`n rapport zijn bijvoorbeeld:

  • Brandgevaarlijke werkzaamheden
  • Cyberrisico’s
  • Kredietrisico’s
  • Gezondheid personeel
  • Over- of onderverzekering


Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Vanuit de Arbowet ben je als ondernemer met tenminste één persoon in dienst ook verplicht om een actuele RI&E te hebben. Dit staat voor ‘Risico-Inventarisatie & Evaluatie’. In dit uitgebreide document staan alle risico`s op het gebied van gezondheid en veiligheid van je werknemers. Hiermee krijg jij direct inzicht in de situatie en kun je zien waar verbeteringen noodzakelijk zijn.

Een verzekeraar zal ook altijd verplicht stellen dat je een geldig RI&E hebt. Voor vrijwel elke branche bestaan er richtlijnen waar jouw RI&E aan moet voldoen. Uiteraard kun je deze zelf helemaal opstellen, maar er zijn voldoende bedrijven die dit voor een schappelijk tarief voor jou in kaart brengen.

Diverse keuringen

Wanneer je een verzekering afsluit of hebt afgesloten zal verzekeraar een aantal voorwaarden stellen aan de uitvoering van jouw werkzaamheden, maar ook aan de netheid van het elektrische systeem en aan de apparatuur.

Van diverse kanten zie je termen en codes langskomen inzake deze keuringen. Je hoort mensen over NTA-8220, NEN-rapporten, Scios Scope en VIER-inspecties, maar wat moet je daadwerkelijk laten uitvoeren?

Hieronder zetten we de belangrijkste keuringen op een rijtje en leggen we het belang van deze keuring uit.

NEN-1010 keuring (opleveringsinspectie)

Deze keuring wordt uitgevoerd direct na oplevering van een nieuwe elektrische installatie, of een uitbreiding hierop. Tijdens deze inspectie wordt er gecontroleerd of de installatie is aangelegd conform de actuele veiligheidsrichtlijnen. Na verloop van tijd zal een vervolgkeuring moeten plaatsvinden als de installatie eenmaal een aantal jaar in gebruik is. Hiervoor is de NEN-3140 keuring.

NEN-3140 keuring (periodieke inspectie)

Deze keuring gaat over het veilig gebruiken van elektriciteit voor- en door iedereen binnen een pand of ruimte. Het belangrijkste wat er geïnspecteerd wordt is de staat en veiligheid van installaties, machines en arbeidsmiddelen, maar ook is er aandacht voor beleid, procedures en toezicht.

NTA 8220 (methode van beoordelen)

Vanaf 2018 hebben inspecteurs en verzekeraars een beoordelingsmethode ontwikkeld expliciet op het risico van brand. Deze beoordelingsmethode is nog meer dan VIER, NEN-3140 en Agro Elektra toegespitst op het voorkomen van brand. Al het elektrisch materieel wordt gekeurd op oneigenlijk gebruik of een defect welke brand kan veroorzaken.

SCIOS SCOPE

De SCIOS SCOPE is de certificatieregeling die hoort bij de NTA 8220. Afhankelijk van de benodigde keuring wordt er gekozen voor een bijbehorend SCOPE rapport. Er zijn rapporten voor o.a. Stookinstallaties, elektrisch materieel, zonnestroominstallaties en explosieveilige installaties.

De noodzaak van een geldig rapport

Als blijkt dat er geen geldig rapport is kan verzekeraar een beroep doen op een clausule waarin verzekeraar het hebben van een geldig rapport verplicht stelt. Een schadevergoeding kan dan gekort of zelfs geheel geweigerd worden.

Gelukkig is dit te voorkomen door periodiek een gesprek in te plannen met één van onze adviseurs. Wij lopen samen met jou alle belangrijke punten na en geven een seintje als één van de benodigde rapporten dreigt te verlopen. Een risico-inventarisatie doe je dus niet alleen bij het afsluiten van je verzekeringen, maar minimaal 1x per 5 jaar. Verstandiger nog is om eens per jaar samen een controleronde te maken door het bedrijf.