Collectief pensioen

Een collectief pensioen, ook wel 2e pijler pensioen genoemd, kan tussen een werknemer en werkgever worden overeengekomen. Of het volgt automatisch uit de wet als uw bedrijf onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Denk daarbij aan de bedrijfstakken zorg, overheid, metaal, bouw etc. De werknemers bouwen in beide gevallen een pensioen voor later op. Het pensioen wordt buiten de onderneming veilig gesteld. Bij een verzekeraar, premiepensioeninstelling en/of pensioenfonds. 

Waar en wat voor een pensioen?

Als je de vrijheid hebt het pensioen onder te brengen bij een pensioenuitvoerder naar keuze kan er meestal worden gekozen tussen een verzekeraar, premiepensioeninstelling en soms zelfs een pensioenfonds. Echter zoals in de eerste alinea aangegeven heb je niet altijd een vrije keuze, bijvoorbeeld als de onderneming op basis van de wet en/of collectieve arbeidsovereenkomst is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dan is er geen keuze. Daar wil je als ondernemer wel op geattendeerd worden. Wij kunnen helpen. Heb je de vrijheid, zo ja wat wil je voor de werknemers regelen en waar.

Wat je voor de werkgevers wilt regelen hangt af van het budget. Voor nu en later. Daar denken wij in mee. Wij laten de effecten voor de korte en lange termijn zien en benoemen naast de goede ook de mindere kanten van een regeling, uitvoerder of product.

Wil je garanties toezeggen? Dat bepaalt de keuze voor het product. Er zijn meerdere pensioenkarakters. De naam zegt alles over wat ze beloven. Zoals een uitkeringsovereenkomst, kapitaalovereenkomst of premieovereenkomst.

Uitkeringsovereenkomst

De uitkeringsovereenkomst belooft een uitkering. Een middelloonregeling is bijvoorbeeld een uitkeringsovereenkomst. Ondergebracht bij een verzekeraar biedt deze harde garanties. Ondergebracht bij een pensioenfonds kan er eventueel in nood worden gekort. Onze media staat er op het moment vol mee.

Kapitaalovereenkomst

Een kapitaalovereenkomst belooft een kapitaal. Op pensioendatum moet er met dat kapitaal pensioen worden gekocht. De komende jaren zullen vele van deze jaren geleden afgesloten polissen tot uitkering komen.

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst is er geen pensioen overeengekomen maar een premie. De premie wordt belegd (er kunnen afhankelijk van aanbieder ook garanties worden gekocht) en samen met de beleggingsresultaten wordt er een persoonlijk pensioenkapitaal gevormd. Daarmee koop je op pensioendatum net zoals bij een kapitaalovereenkomst een levenslang pensioen. De hoogte is afhankelijk van de rekenrente, de verzekeringstarieven en uw keuzes. Met de laatste twee kunnen wij je helpen, belangrijker: dat is onze passie. Een keuze kan zijn voor een variabele pensioenuitkering te gaan en mogelijk te profiteren van goede beleggingsresultaten. Onze dienstverlening gaat ver; Stargroup BV bestaat uit een team van vier gecertificeerde pensioenadviseurs. Als je echt de diepte in wil of moet is het goed om te weten dat één adviseur onder andere Pensioenrecht heeft gestudeerd, zijn specialiteit is de theorie te verzilveren naar de praktijk.