Interview met Edese golfclub Papendal!

Recentelijk is Stargroup sponsor geworden van de Edese golfclub Papendal, en dat vinden we natuurlijk erg leuk. Afgelopen jaar was het Stargroup Open ook een succes, en voor herhaling vatbaar. Golfclub Papendal wilde weten met wat voor kantoor ze nou eigenlijk te maken hadden. Ze vroegen naar onze onderscheidende kracht, ons advies en onze golfkunsten! Hieruit kwam een leuk interview, deze hebben zij gedeeld in hun nieuwsbrief, en nu wij ook! De Edese Golfclub Papendal schreef:

“Net als golfers gaan wij tot het gaatje, maar dan voor onze klanten !” Aan het woord is Danny Hensen, directeur van een van onze meest recente sponsoren : STARGROUP BV in Ede, gespecialiseerd in verzekeringen, financiering, hypotheken en pensioenen. Een onthullend gesprek over hoe je van je (drie-)dubbele verzekeringen afkomt. Over hoe je je vermogen vrijmaakt als dat vast zit in stenen en toch gewoon in je huis kunt blijven wonen. Over wat zijn kantoor wel voor elkaar krijgt bij schadeclaims, terwijl wij als eenvoudige particulieren door verzekeraars vaak met een fooi worden afgescheept. Natuurlijk willen we daar alles van weten, want vrijwel iedereen zal deze voorbeelden herkennen. Maar hoe pakken ze dat aan ?

STARGROUP BV is een van onze meest recente sponsoren en dus hoog tijd om nader kennis te maken. Best bijzonder om te horen hoe die sponsorovereenkomst tot stand kwam! Als onderdeel van de reorganisatie en herstructurering van onze golfclub, vroeg een bestuurslid aan Danny Hensen van STARGROUP om alle verzekeringen van de golfclub eens tegen het licht te houden. Danny Hensen : “Daaruit kwamen op z’n zachtst gezegd nogal wat onvolkomen- en eigenaardigheden naar voren. Die hebben we allemaal tot tevredenheid opgelost. Uit die wederzijdse kennismaking bleek dat wij heel interessante diensten bieden voor de leden van de golfclub en dat we dat konden koppelen aan een sponsorrol. Zo zijn we sinds 1 januari 2019 voor 3 jaar sponsor. Het spreekt ons aan dat we worden gezien als een echte clubpartner die deelneemt aan het verenigingsleven – in plaats van alleen geldschieter – want als sponsor zoek je uiteraard naar tegenwaarde. En die denken we zeker te kunnen behalen”.

Waarop onze vraag dan uiteraard is : en hoe dan wel???
Danny komt onmiddellijk ter zake want nu gaat het echt over STARGROUP : “Iedereen in de golfclub, jong en oud, heeft te maken met de diensten die we bieden : verzekeringen, hypotheken, pensioenen, vermogensbeheer, financieringen etc. Zonder de collega’s in onze branche tekort te doen, feit is dat de meeste kantoren niet meer zijn dan tussenpersonen, die leven van de percentages en fee’s van de partijen waarvoor zij bemiddelen. Wij doen veel meer. Ons team beschikt over alle wettelijke certificeringen die er bestaan voor de verschillende diensten en zelfs meer. We zijn niet slechts tussenpersonen, maar treden op alsof we onze klanten zelf zijn. Wij vechten voor onze klanten en we gaan daarbij tot het spreekwoordelijke gaatje. En wij zijn financieel niet afhankelijk van percentages, dus echt onafhankelijk. Dat maakt ons kantoor wezenlijk anders. Lees de recensies op onze website ( www.stargroup.nl ) er maar op na!”

Jawel, maar hoe kom je er als argeloze lezer van deze Nieuwsbrief nu achter dat dat allemaal echt zo is? 
Danny : “We doen bij deze een aanbod aan alle leden van de golfclub. Kom met uw informatie over uw verzekeringen, hypotheek, financieringen, pensioenen of vermogen naar ons toe en we lichten alles zonder kosten of verdere verplichtingen door. We weten dat velen dit soort zaken vaak jarenlang maar gewoon laten doorlopen. Het is allesbehalve eenvoudige materie, het wemelt van de aanbieders en het kost heel veel tijd (en kennis) om uit te zoeken of en welke alternatieven er zijn, waar de adders onder het gras zitten, welke risico’s je loopt bij overstappen en ga zo maar door. Het is gewoon geen leuk werk en dus laten velen het er maar stilletjes bij zitten. Dat leidt heel erg vaak tot veel te dure verzekeringen, dubbele verzekeringen, het niet durven oversluiten van hypotheken of achterhaalde financieringen etc. Onbekendheid met de vele veranderingen speelt daarbij ook een grote rol”.

Danny vervolgt met een bijzonder aansprekende situatie : “Een onderwerp dat erg actueel is : veel ouderen hebben hun vermogen vast zitten in stenen ofwel hun huis. Vaak vrijwel of geheel hypotheekvrij, want dit is de generatie die spaarde en keurig afloste. Op papier zijn ze rijk, maar ze kunnen niets met dat vermogen tenzij ze hun huis verkopen. Iets dat de meesten niet willen of omdat er geen passend alternatief is zoals een appartement of gaan huren. Het feit dat er tegenwoordig zeer solide mogelijkheden zijn waarbij je gewoon in je huis kunt blijven wonen – zolang of kort als je wilt – maar waarbij je toch nu al een (groot) deel van de (over-)waarde van je huis in contanten ontvangt, is bij heel velen onbekend ! Daarmee kun je nu meteen zelf gaan genieten van je geld zonder dat het in stenen blijft vastzitten en uiteindelijk in een erfenis belandt. Kom langs met uw informatie en we leggen het uit. Ik denk dat er heel wat leden van de golfclub zijn die hiervan niet op de hoogte zijn. Of de stap niet durven zetten. Zeker weten dat u er tenminste over gaat nadenken!

Dat klinkt als een heel aantrekkelijk aanbod. Welke andere onderwerpen zijn er waarin jullie als STARGROUP echt “anders zijn dan anderen” ?
Danny komt met een bloemlezing van voorbeelden, waarvan we er eentje uitpikken omdat die zo herkenbaar is : “Ik kan boeken vol schrijven over de problemen die mensen hebben om bij schade een reëele vergoeding van hun verzekeraar te krijgen. Daar moet je meestal zelf achteraan, omdat veel mensen hun verzekeringen zelf rechtstreeks afsluiten vanwege aantrekkelijke tarieven. Tot er echt iets gebeurt en je dan merkt dat je wordt afgescheept, eindeloos moet bellen en heel lang moet wachten op een fooi. Wij nemen dat allemaal over en gaan vechten voor onze klanten. Verzekeraars reageren echt anders als wij ons ermee bemoeien, want we weten hoe we dat moeten aanpakken! Wat wij voor elkaar krijgen lukt je als particulier vrijwel niet zonder onevenredig veel moeite en tijd.”

Tenslotte natuurlijk nog de vraag over hoe het eigenlijk zit met de golfkwaliteiten binnen de STARGROUP? Ook daarop komt een enthousiaste reactie: 
Danny: “We organiseren net als in 2019 ook in 2020 weer een eigen golfmiddag op de club met onze relaties en prospects, compleet met wisselbeker en een borrel en hapjes na afloop. Dat was een groot succes. We vragen opnieuw weer een 25-tal golfende relaties om een niet-relatie mee te laten doen en dat levert voor zowel ons als voor de golfclub concrete spin-off op”.

Dat de STARGROUP, net als onze golfclub, een “no nonsens” organisatie is met net zoveel hart voor hun vak als wij voor onze golfsport, mag helder zijn. Hun aanbod aan onze leden lijkt ons een “hole- in-one” ! ”