Arbobeleid, wat is er verplicht?

Op 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. Een aantal zaken zijn sindsdien veranderd, maar nog steeds merken we dat het soms niet helemaal duidelijk is wat jouw verplichtingen als ondernemer zijn. 

De Arbowet

Alle werknemers in Nederland hebben recht op een veilige & gezonde werkplek. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geeft hier in grote lijnen de regels aan. Samen met jouw werknemers ben je als werkgever verantwoordelijk voor de invulling van deze wet binnen jouw eigen organisatie. 

De belangrijkste aanpassingen

1. Basiscontract arbodienstverlening

Het is sinds 2017 verplicht om een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten. Hierin spreken werkgevers samen met bedrijfsartsen af wat de minimumeisen zijn voor gezond en veilig werken. Het komt er in de praktijk op neer dat je een relatief goedkoop contract afsluit met één Arbodienstverlener. Deze arbodienstverlener helpt jou wanneer je een zieke medewerker hebt met dossiervorming. Spreekuren en consults zijn worden gefactureerd. 

Het is mogelijk om een meer uitgebreid abonnement af te sluiten met een arbodienstverlener. Consults voor een zieke medewerker zijn in veel gevallen kosteloos.

2. Duidelijke rol preventiemedewerker

Een preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame inzetbaarheid. Concreet betekent dit dat je bij jouw eigen arbodienst aan de bel kunt trekken als je verzuim aan ziet komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je merkt dat jouw medewerker last heeft van zaken die in privésfeer spelen. Als jouw medewerker minder goed gaat functioneren en jij bent bang dat hij/zij helemaal uit zal vallen dan kun je op voorhand ook een beroep doen op je arbodienst. Voorkomen is (financieel) beter dan genezen!

3. Spreekuur bedrijfsarts

Jouw werknemers hebben recht op een spreekuur met de bedrijfsarts zonder hier bij jou om te vragen of jou hierin te kennen. Dit heeft als doel om klachten en verzuim te voorkomen. 

4. Second opinion

Twijfelt jouw werknemer aan het advies van de bedrijfsarts? Dan mag hij of zij een second opinion aanvragen van een andere bedrijfsarts. Als een arts tegen je medewerker zegt dat hij binnen 4 weken weer moet kunnen werken na een complexe beenbreuk dan kan hij een second opinion aanvragen bij een andere arts om een meer reële herstelperiode overeen te komen. 

Informatie

Ben jij benieuwd of jouw Arbo contract goed genoeg is? Of zou je graag eens willen weten wat nu precies een Arbo dienst voor jou doet? Neem dan eens contact met ons op!