Wat zijn clausules bij een verzekeringspolis? 

De ‘kleine lettertjes’ zoals clausules ook worden genoemd. Waarom staan ze op een polis en waarom zijn ze bij iedereen anders? 

Wat is een polis?

Een polis is de overeenkomst tussen verzekeraar en verzekeringnemer. Op de polis staat vermeldt wat er verzekerd is en welke premie er betaald moet worden. Vaak is dit niet meer dan één kantje per verzekering. Meestal staan er ook een aantal clausules op de polis. Maar wat betekenen die clausules, en wat als je niet voldoet aan de eisen gesteld in een clausule? 

De voorwaarden bij een verzekering

Voor elke verzekering hanteert een verzekeraar standaard voorwaarden waarin omschreven staat wanneer er dekking is en wanneer niet. Bijvoorbeeld dat stormschades wel meeverzekerd zijn en schades door aardbevingen niet. Dat is voor elke klant van een verzekeraar gelijk, voor de bakker en timmerman, en voor het café en de loodgieter. Omdat de werkzaamheden en bedrijfsvoering nogal verschillen van deze bedrijven zijn meer specifieke regels speciaal voor jouw bedrijf opgenomen als clausule. 

Veelvoorkomende clausules gaan over specifieke alarm- en brandsignaleringseisen en controles van de elektrische installaties en elektrische apparaten. (de NEN-keuringen en Scios Scope-keuringen). 

Wat gebeurt er als je niet aan de eisen van een clausule voldoet?

Het niet voldoen aan de eisen die verzekeraar stelt in clausule kán gevolgen hebben voor uitkering bij schade, maar dat hoeft niet. Er moet sprake zijn van een causaal verband. Een voorbeeld: door een waterschade heeft een bakker schade aan zijn bakkerij. Wanneer de expert van de verzekeraar langskomt om de schade op te nemen constateert hij dat er geen brandblussers hangen in het pand. Omdat de waterschade geen gevolg is van het niet hebben van brandblussers mag verzekeraar een uitkering niet weigeren. 

Als in dezelfde bakkerij een schade was ontstaan door brand en er hangen geen brandblussers? Dan mag verzekeraar wél een uitkering weigeren. Dat geldt voor alle clausules. Als de oorzaak van de schade niets te maken heeft met een clausule dan moet verzekeraar uitkeren als het onder de dekking valt. 

Is een clausule leidend?

Een clausule is ook altijd leidend boven de standaard voorwaarden van een verzekeraar. Zo kan het zijn dat in de standaard voorwaarden bijvoorbeeld is opgenomen dat het dekkingsgebied van een verzekering ‘Nederland’ is. Als er in een clausule wordt opgenomen dat de dekking ‘BeNeLux’ is dan is dat leidend. Bij een schade in België mag een verzekeraar zich dan niet verstoppen achter de standaard voorwaarden. 

Conclusie: een clausule moet áltijd opgevolgd worden. Zowel door verzekeraar als door de verzekeringnemer. Het zijn harde, gezamenlijke afspraken tussen beide partijen.