De woningmarkt en coronacrisis?

Ondertussen houden we ons nu zes weken aan de social-distancing maatregel. Dat dit een harde klap is voor verschillende bedrijven, ondernemers en werknemers is geen verassing meer. Volgens velen zal ook de woningmarkt gaan lijden onder de coronacrisis. Toch lijkt dit niet het juiste signaal te zijn.

Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) trekt andere conclusies vanuit actuele data die hij tot zijn beschikking heeft. Zo ziet hij dat de woningprijzen in de periode 16 maart tot 15 april vergelijkbaar met de prijzen van een maand voorafgaand. Ook hebben mensen nog altijd aankoopplannen, en deze lijken tot zover gewoon door te gaan. De eerste weken dat social-distancing in ging, was er een stijging van 1,5% in huishoudens die hun koop terugdraaide. Afgelopen week is dit echter weer gedaald naar het gebruikelijke percentage van 2,5%.

Onno Hoes zegt het volgende:

“De krapte aan het begin van de coronacrisis, is er nog steeds. Waar we nu te maken hebben met een zeer krappe woningmarkt met een sterk dalend aanbod en hard stijgende prijzen, was er destijds sprake van een evenwichtige woningmarkt, waarin het aanbod al een tijdje opliep en de prijsontwikkeling veel gematigder was. Wat ook sterk verschilde, was de nieuwbouwproductie. Waar de afgelopen vijf jaar met veel moeite ruim 300.000 woningen zijn opgeleverd, was in de vijf jaren voorafgaand aan de kredietcrisis sprake van een – mede vanuit de overheid gestimuleerd – woningbouwproductieplan. Dit leidde tot bijna 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar en een woningtekort van plusminus 150.000 woningen.”
 

Dat er krapte is, dat klopt. Maar dat is niet vanwege de coronacrisis. De prijzen stijgen, maar het aanbod daalt. Er is een woningtekort, maar dit heeft weinig te maken met de coronacrisis. Hoes benadrukt het belang van het bijbouwen van woningen, enkel daardoor kan het woningtekort worden opgelost.

Kortom, was je van plan om een woning te kopen, dan kan je dit gewoon doorzetten. En daarbij helpen we je natuurlijk graag. 

Bron: InFinance