Lijfrente, hoe zit dat?

Het woord lijfrente komt je wellicht wel bekend voor. Het afsluiten van dit product wordt vooral veel gedaan om in de toekomst een inkomensaanvulling te realiseren, dit kan bijvoorbeeld op je pensioen. Om dit inkomen te kunnen realiseren is het de bedoeling dat er gedurende een bepaalde periode geld wordt ingelegd op een rekening of verzekering. Het is tevens mogelijk om één keer een bedrag in te leggen voor de toekomstige inkomensaanvulling.

Het ingelegde geld kan later worden gebruikt voor het aankopen van een uitkering als inkomensaanvulling. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat er diverse fiscale regels verbonden zitten voor het aankopen van een uitkering. Deze fiscale regels zijn gemaakt omdat de premie die wordt ingelegd onder voorwaarden aftrekbaar is. Het maximaal aftrekbare bedrag verschilt per persoon en wordt berekend aan de hand van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld het inkomen. 

Alle fiscale regels doen misschien de volgende vraag oproepen: waarom zou ik een lijfrente sluiten, als er zoveel fiscale regels aan verbonden zitten? De voornaamste redenen zijn:

  1. Voor sommige mensen is het lastig om geld te sparen. Wanneer er te veel gesnoept wordt van de spaarrekening is er weinig geld beschikbaar voor een toekomstige inkomensaanvulling. Bij een lijfrente kan er geblokkeerd gespaard worden. Dat houdt in dat je kan sparen, zonder de mogelijkheid om Afkopen is wel mogelijk, maar vaak dusdanig ongunstig dat het niet te adviseren valt. 
  2. De premie is (beperkt) aftrekbaar. De inleg mag nu worden afgetrokken met betrekking tot belastingwetgeving en is vervolgens later, veelal na pensionering, belast. Het belastingtarief na pensionering is voor de meeste mensen lager. De uitkering wordt dus belast tegen het lagere tarief, terwijl de premie is afgetrokken tegen het hogere tarief. Daardoor ontstaat dus belastingvoordeel. 

Een lijfrente is een complex product waaraan veel fiscale regels verbonden zitten. Het is daarom altijd aan te raden om samen met een adviseur ernaar te kijken. Stargroup helpt jou graag met het aanvragen van een lijfrente of met het uitkeren van een lijfrentekapitaal. Neem hiervoor gerust contact met ons op!