Welke verzekering zou vaker afgesloten moeten worden?

Onze collega Emily gaf een tip over een verzekering die volgens haar vaker afgesloten zou moeten worden. Zij vindt dat meer mensen zouden moeten overwegen om een ongevallenverzekering af te sluiten. Maar wat houdt een ongevallenverzekering nou eigenlijk in?

Een eigen vangnet: een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. Met een ongevallenverzekering dek je de financiële gevolgen daarvan. Maar weinig mensen in Nederland hebben dit goed geregeld. 

Bij blijvende invaliditeit of plotseling overlijden kunnen de kosten hoog oplopen. Dan is een extra geldbedrag goed om het lagere inkomen en de extra kosten aan te vullen. 

Door een ongeval of ziekte kun je blijvend invalide worden of komen te overlijden. Bij invaliditeit worden de noodzakelijke voorzieningen, zoals het aanpassen van de woning of vervoersvoorziening, steeds minder door de overheid bekostigd. Met een ongevallenverzekering dek je de financiële gevolgen daarvan. 

Jouw huidige gezondheid is bij ons niet van belang bij de acceptatie van onze ongevallenverzekering. Daarom kan je bij ons gewoon verzekeren zonder dat je medisch moet worden gekeurd. 

Met een ongevallenverzekering ben je het hele jaar door, 24 uur per dag verzekerd. Als je wilt ook met het hele gezin. 

In het kort, de voordelen van een dergelijke ongevallenverzekering:

  • Uitkering van een kapitaal bij overlijden of blijvende invaliditeit 
  • Werelddekking 
  • Geen medische keuring 
  • 24/7 verzekerd 
  • Vrij besteedbaar 
  • 14 dagen bedenktijd, niet tevreden dan uw geld terug

Ben je geïnteresseerd in een ongevallenverzekering? Neem dan contact met ons op!